Thực hiện Kế hoạch số 05/KH/BHXH-HNDT ngày 21/8/2018 của Hội Nông dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh về tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2018, BHXH tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới 170 hội viên nông dân tại các xã Đông Thọ và Đông Tiến huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trong ngày 06/11/2018.


Ảnh toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, đại diện Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Yên Phong, Chủ tịch Hội Nông dân cùng toàn thể hội viên Hội Nông dân xã Đông Thọ và Đông Tiến huyện Yên Phong.

Qua phần trình bày của báo cáo viên BHXH tỉnh tại các hội nghị, bà con nông dân đã hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan BHXH; sự cần thiết phải tham gia BHXH, BHYT cũng như các nội dung chủ yếu của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Nông dân các xã đặc biệt quan tâm tới Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, nhất là quy định về giảm thời gian đóng BHXH làm điều kiện hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm và lộ trình hướng tới 10 năm. Đây là quy định hết sức quan trọng, mở ra cơ hội thụ hưởng chế độ hưu trí đối với những người nông dân. Bên cạnh đó, bà con cũng hiểu sâu sắc hơn về tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT, từ đó chủ động tham gia BHYT hộ gia đình cho bản thân và các thành viên trong gia đình.


Ảnh các đại biểu tham dự hội nghị

Với việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trực tiếp đến cơ sở đã góp phần nâng cao hiểu biết của nông dân các xã về ý nghĩa, mục đích và các nội dung cơ bản của hai chính sách này, từ đó chủ động tham gia để bảo vệ bản thân trước những rủi ro, bệnh tật nếu không may bị mắc phải và đảm bảo có một nguồn thu nhập khi về già.

Hy vọng, trong thời gian tới, những nội dung về chính sách BHXH, BHYT sẽ được các cán bộ Hội Nông dân lồng ghép đưa vào nội dung những buổi sinh hoạt, hợp lệ để mỗi hội viên hiểu hơn về chính sách an sinh của Đảng và nhà nước ta, cùng ngành BHXH và các cấp chính quyền địa phương vận động người dân tham gia BHXH, BHYT đạt chỉ tiêu được giao. Để từ đó, mỗi hội viên khi về cơ sở sẽ tiếp tục thông tin, tuyên truyền, vận động các hội viên khác và nhân dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, đảm an sinh xã hội tại địa phương./.

Nguyễn Việt Châu - Phó Chánh Văn phòng BHXH tỉnh