Thực hiện các quy định về PCCC và Công văn số 1520/BHXH-VP ngày 27/04/2018 của BHXH Việt Nam về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, BHXH tỉnh xác định nâng cao nhận thức và kỹ năng PCCC là điều cần thiết đảm bảo phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

Cũng cố, kiện toàn lực lượng PCCC tại chỗ cũng là một trong những giải pháp tiên quyết trong công tác PCCC tại đơn vị. Giám đốc BHXH tỉnh đã ra Quyết định số 188/QĐ-BHXH ngày 27/4/2018 về việc kiện toàn Đội PCCC cơ sở cơ quan BHXH tỉnh Bắc Ninh gồm 26 thành viên; Đồng thời, Giám đốc BHXH tỉnh cũng đã có Quyết định số 187/QĐ-BHXH ngày 27/4/2018 về việc bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó Đội PCCC cơ quan BHXH tỉnh gồm 01 Đội trưởng, 02 Đội phó và bổ nhiệm 08 Đội trưởng đội PCCC tại BHXH 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đặc biệt, Giám đốc BHXH tỉnh đã ra Quyết định số 215/QĐ-BHXH ngày 24/5/2018 về việc ban hành Quy chế phòng cháy và chữa cháy của Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh gồm những quy định chung về PCCC, công tác phòng cháy, công tác chữa cháy… nhằm quy định rõ trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, cá nhân cán bộ viên chức toàn ngành trong PCCC, tránh bị động, bất ngờ và thống nhất trong công tác chỉ huy, chỉ đạo về chiến thuật, huy động lực lượng, phương tiện tham gia PCCC....


Đội PCCC cơ quan BHXH tỉnh Bắc Ninh

Phát biểu tại cuộc họp Đội PCCC cơ quan BHXH tỉnh ngày 24/5/2018, Ông Nguyễn Văn Chương - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Đội trưởng Đội PCCC cơ quan BHXH tỉnh nêu rõ: Nhờ triển khai và thực hiện tốt công tác PCCC nên trong những năm qua BHXH tỉnh chưa để xảy ra tình trạng cháy nổ. Để đảm bảo an toàn cháy nổ và các rủi ro, đặc biệt đối với tài sản trụ sở làm việc trong hệ thống BHXH, Văn phòng BHXH Việt Nam và Công ty Bảo hiểm PJICO Hà Nội đã thống nhất ký hợp đồng cháy nổ bắt buộc và các rủi ro đặc biệt đối với tài sản trụ sở toàn ngành. Theo đó, BHXH tỉnh có 9 trụ sở gồm: Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH 8 huyện, thành phố tham gia bảo hiểm tài sản. Hiện nay, có 4/8 BHXH các huyện, thành phố đầu tư xây dựng mới đã được trang bị phương tiện chữa cháy phục vụ công tác PCCC đảm bảo đúng quy định. Đối với trụ sở BHXH tỉnh và trụ sở làm việc của 04 BHXH huyện, thị xã, thành phố còn lại cũng đã được trang bị các phương tiện PCCC nhưng có một số trang thiết bị còn thiếu hoặc đã xuống cấp cần được bổ sung, thay thế.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh có kế hoạch khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn PCCC; trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở theo quy định tại Thông tư 48/2015/TT-BCA của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC tại cơ quan, phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót có thể gây cháy lan, cháy lớn; thường xuyên rà soát kiểm tra hệ thống điện, hệ thống PCCC, kho lưu trữ tài liệu, kho văn phòng phẩm để phát hiện và khắc phục kịp thời những hư hỏng có nguy cơ gây cháy nổ; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; củng cố và duy trì hoạt động lực lượng PCCC cơ sở; trang bị đầy đủ phương tiện PCCC theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện về phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. Lắp đặt hệ thống đèn báo cháy tại tất cả các phòng làm việc và các vị trí quan trọng trong khu vực cơ quan. Kiểm tra bảo trì và thay thế các thiết bị điện chiếu sáng thông thường bằng các loại thiết bị tiết kiệm điện tại hội trường lớn, nhà vệ sinh của đơn vị. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ, không để lúng túng, bị động khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát PCCC, các lực lượng khác tại địa phương, thực hiện tốt hơn nữa công tác PCCC./.

Nguyễn Quốc Hoàn – CVP BHXH tỉnh Bắc Ninh