Tại buổi họp, hai bên cùng thảo luận đánh giá khái quát công tác quản lý nhà nước và công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017 và quý 1 năm 2018, các giải pháp thực hiện công tác BHYT 9 tháng còn lại của năm 2018, phân bổ kinh phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2018 và ký Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và BHXH tỉnh Bắc Ninh.


Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2017, công tác KCB BHYT là một vấn đề nóng, được toàn xã hội quan tâm. BHXH tỉnh, Sở Y tế đã có những giải pháp tích cực nhằm đổi mới công tác khám chữa bệnh, giám định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và cân đối quỹ KCB. Tổ chức triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống hành vi gian lận, trục lợi BHYT được tăng cường chỉ đạo. Năm 2017, toàn tỉnh có 35 cơ sở KCB ký hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) BHYT (trong đó có 13 cơ sở KCB tuyến tỉnh, 21 cơ sở KCB tuyến huyện, 01 cơ sở KCB tuyến xã (các Trạm y tế ký hợp đồng thông qua Bệnh viện đa khoa hoặc Trung tâm y tế). Số giường bệnh kế hoạch: 3960 giường bệnh (công lập 3310 giường, tư nhân 650 giường), thực kê 5.474 giường (công lập 4.730 giường, tư nhân 744 giường), tăng 40 % so với năm 2016. Phát triển kỹ thuật: Triển khai được 1133 kỹ thuật mới trong đó có 65 kỹ thuật vượt tuyến. Số ngày điều trị trung bình của các cơ sở KCB năm 2017 là 7,05 ngày. Các đơn vị đã xây dựng 3.752 phác đồ chẩn đoán và điều trị của 32 chuyên khoa/chuyên ngành, từng bước chuẩn hóa quy trình khám bệnh, chữa bệnh. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT được Sở Y tế và BHXH tỉnh quan tâm chỉ đạo; tỷ lệ chuyển hồ sơ đề nghị thanh toán đúng ngày đạt 58,1%. Theo thống kê của BHXH tỉnh, năm 2017, có 1,878 triệu lượt người KCB BHYT với tổng chi phí BHYT là 1.225 tỷ đồng (tăng 43% so với năm 2016); trong quý 1 năm 2018, có 479.968 lượt khám, chữa bệnh BHYT, với tổng chi phí BHYT khoảng 298,6 tỷ đồng. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bắc Ninh cũng như vượt chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh, tính đến hết quý I năm 2018 số người tham gia BHYT trên địa bàn đạt trên 1,17 triệu người, ước đạt 95% dân số.

Tuy nhiên, năm 2017 công tác BHYT cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc, nhiều quy định mới đã có tác động lớn đến việc thanh toán chi phí KCB BHYT như: Thông tuyến huyện, điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; Tỷ lệ dân số tăng nhanh trong tỉnh, đặc biệt là các khu công nghiệp, đồng nghĩa với nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao; Một số quy định về điều kiện hành nghề của Luật Khám bệnh chữa bệnh quá cao so với điều kiện thực tiễn các bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế tuyến xã nên khó khăn cho các đơn vị khi áp dụng thực hiện; Bệnh cảnh lâm sàng thực tế của người bệnh đến khám chữa bệnh không rõ ràng như các mã bệnh trong ICD nên khó khăn trong việc ghi chép dữ liệu; Chi phí bình quân chung một lượt khám điều trị của tỉnh cao so với toàn quốc và các tỉnh lân cận…

Tại cuộc họp, có 15 ý kiến phát biểu về một số vấn đề vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT từ các cơ sở y tế, cụ thể như:  Các đơn vị có nguyên nhân giải trình vượt trần, vượt quỹ khách quan nhưng không nằm trong nhóm các nguyên nhân giải trình theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam (Công văn 1381/BHXH-CSYT ngày 20/4/2018); Việc xác định hệ số k để tính trần đa tuyến đến; thanh toán chi phí tiền giường tại các phòng khám đa khoa khu vực; thanh toán tiền giường ngày bệnh đối với các cơ sở có số giường nội trú thực tế sử dụng cao hơn số giường bệnh kế hoạch được giao; thực hiện định mức trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh,...; Các đại biểu dự hội nghị cũng có ý kiến về việc kiến nghị sửa đổi nội dung của Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc,...


Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Phạm Đức Cường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Phạm Đức Cường đề nghị Sở Y tế sớm chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc đang còn tồn tại, nhất là việc giải trình chi phí KCB BHYT theo nội dung công văn 1381/BHXH-CSYT ngày 20/4/2018 của BHXH Việt Nam; Các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện chủ động phối hợp với các phòng liên quan Sở Y tế, các cơ sở KCB trong việc thực hiện chính sách BHYT…Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, thống nhất giữa hai bên, cần sớm có văn bản hướng dẫn để các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thuyết minh và dự thảo phân bổ quỹ KCB BHYT năm 2018, theo đó, dự kiến quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2018 hai ngành trình UBND tỉnh quyết định tạm giao cho các cơ sở KCB là trên 1.162,4 tỷ đồng (trong đó: chi KCB ban đầu 581,6 tỷ đồng, chi nội trú đến 469,5 tỷ đồng, ngoại trú đến 110,3 tỷ đồng).

Cũng tại hội nghị, Sở Y tế và BHXH tỉnh thống nhất ký ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn và triển khai các hoạt động theo nội dung Quy chế phối hợp, bao gồm: Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền về BHYT, phối hợp trong công tác tổ chức triển khai thực hiện chế độ, chính sách về BHYT, phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn, thư về BHYT, phối hợp trong việc đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách BHYT, phối hợp trong trao đổi thông tin và báo cáo về BHYT và trách nhiệm của các bên trong tổ chức trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; Định kỳ tổ chức giao ban với các cơ sở KCB BHYT; Tăng cường phối hợp giữa Sở Y tế và BHXH tỉnh trong cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, thông tin về số người tham gia BHYT. Định kỳ hằng quý hai ngành thống nhất tỷ lệ người dân tham gia BHYT của từng địa phương trong tỉnh.Ký Quy chế phối hợp giữa 2 ngành

Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Tô Thị Mai Hoa chỉ đạo khẩn trương xây dựng các giải pháp tháo gỡ một số vướng mắc đang còn tồn tại, yêu cầu  các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các kết luận tại hội nghị, từng bước giải quyết các vấn đề đang còn tồn tại,  tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa tình trạng trục lợi BHYT; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các đơn vị chữa bệnh BHYT; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT; tập trung tuyên truyền cho các nhóm đối tượng BHYT hộ gia đình, ở các địa phương có tỷ lệ tham gia BHYT còn thấp; định kỳ hằng quý Sở Y tế và BHXH tỉnh chia sẻ dữ liệu, thống nhất quỹ, trần cho từng cơ sở KCB BHYT; thực hiện kiểm soát phân bổ thẻ đăng ký KCB ban đầu cho hợp lý; Các cơ sở KCBBHYT xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh được giao trong năm 2018 gửi về Sở Y tế và BHXH tỉnh, hai ngành cùng theo dõi kế hoạch, giám sát số liệu kinh phí KCB BHYT hàng tháng, hàng quý, nếu thấy khả năng vượt dự toán cần kịp thời xem xét nguyên nhân kịp thời điều chỉnh; Giao tổ công tác BHYT thuộc Sở Y tế thông báo kết luận hội nghị để các đơn vị liên quan của 2 ngành tổ chức thực hiện, đồng thời tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, BHXH Việt Nam giải quyết các nội dung kiến nghị theo thẩm quyền./.

Nguyễn Quốc Hoàn - CVP BHXH Bắc Ninh