Nhằm đảm bảo quyền lợi liên tục tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cho tất cả các nhóm đối tượng có thẻ BHYT bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; học sinh, sinh viên; người lao động; người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách và người dân …. (sau đây gọi chung là người tham gia BHYT) khi đi khám chữa bệnh, đặc biệt là được hưởng quyền lợi khi đủ 5 năm liên tục trở lên; thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa thủ tục và giấy tờ hồ sơ trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói chung và trong công tác khám chữa bệnh nói riêng, Ngành BHXH đã thực hiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo mỗi người chỉ có một mã số duy nhất và dần tiến tới sử dụng thẻ BHYT điện tử.
   Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 01/01/2019, BHXH thành phố Bắc Ninh thực hiện không in thẻ BHYT đối với tất cả các nhóm đối tượng đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH mà thực hiện gia hạn thẻ BHYT trên hệ thống quản lý của BHXH. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh sinh viên, người lao động và người dân sử dụng thẻ BHYT đã cấp năm 2018 đi khám chữa bệnh bình thường đến khi được cấp thẻ BHYT điện tử.

BHXH thành phố Bắc Ninh chỉ thực hiện in lại thẻ BHYT cho những đối tượng tham gia BHYT tăng mới hoặc cấp lại thẻ BHYT cho những người có thẻ BHYT bị hỏng hay bị mất hoặc thay đổi thông tin cá nhân trên thẻ BHYT, đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Khi có nhu cầu cấp lại thẻ BHYT, người tham gia BHYT trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh thực hiên kê khai thông tin theo mẫu (TK1-TS) do cơ quan BHXH cung cấp, được in và trả thẻ BHYT ngay trong ngày đối với trường hợp thẻ bị mất hay bị hỏng (thẻ cấp lại không thay đổi thông tin). Trả thẻ sau 03 ngày đối với trường hợp có thay đổi thông tin hoặc chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và thực hiện việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019 được kịp thời, đúng quy định, BHXH thành phố Bắc Ninh đã có văn bản thông báo đến các đơn vị quản lý người tham gia BHYT (kể cả các trường học quản lý các em học sinh, sinh viên) được biết và phối hợp thực hiện.

Đặc biệt lưu ý từ tháng 01/2019 trở đi, đối với các đơn vị sử dụng lao động cùng tham gia BHXH, BHYT theo nhóm bắt buộc cần thực hiện việc trích nộp tiền hằng tháng kịp thời, cụ thể là: chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH, BHYT theo mức quy định, chuyển vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước. Nếu đơn vị sử dụng lao động chậm nộp tiền BHYT từ 30 ngày trở lên, sau khi BHXH thành phố gửi thông báo mà đơn vị không thực hiện nộp tiền thì hệ thống giám định điện tử của BHXH sẽ thực hiện khóa mã thẻ BHYT, người lao động đi khám chữa bệnh sẽ không được hưởng chi phí BHYT theo quy định. Đơn vị sử dụng lao động phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả theo quy định tại Mục b, Khoản 3, Điều 49 về xử phạt vi phạm trong quy định của của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

Để đảm bảo quyền lợi BHYT liên tục, người tham gia BHYT khi chuyển nhóm đối tượng cần thực hiện kê khai chính xác thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân) và mã số BHXH được ghi trên thẻ BHYT để được cộng quyền lợi tham gia liên tục.

Đối với đối tượng học sinh, sinh viên chuyển lớp, chuyển cấp, do nhà trường mới tiếp nhận nên chưa có thông tin mã số BHXH của mỗi em. Vì vậy, các bậc phụ huynh học sinh và các em cần cung cấp đầy đủ mã số BHXH trên thẻ BHYT đã được cấp gửi cho Nhà trường để thực hiện lập danh sách và cộng quyền lợi liên tục tham gia BHYT cho các em./.

                  

                                                                                           Hoàng Thị Minh Hòa

 Giám đốc BHXH thành phố Bắc Ninh