Ngày 22/8/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, triển khai Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLD-BNN); Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đối với các đơn vị đại lý thu.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có bà Hoàng Thị Minh Hoà, Giám đốc BHXH thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Khai thác và thu nợ, phòng Quản lý thu BHXH tỉnh Bắc Ninh; Lãnh đạo và cán bộ viên chức Tổ thu, cấp sổ thẻ của BHXH thành phố cùng với trên 150 đại biểu là lãnh đạo và nhân viên đại lý thu Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Bưu điện thành phố và UBND  các xã, phường tới dự.

Tại hội nghị, ông Đặng Văn Sản, Phó Giám đốc BHXH thành phố đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của nhân viên đại lý thu và kết quả công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018, giao chỉ tiêu phấn đấu khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cụ thể cho từng đơn vị đại lý thu. Tính đến ngày 30/6/2018, thành phố Bắc Ninh có 20.715 người tham gia BHYT hộ gia đình, tăng 1.615 người (tăng 8,46%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 66,09 % kế hoạch năm 2018. Trong đó, đối tượng khai thác mới là 5.830 người, tái tục là 14.885 người. Đa số các Đại lý thu đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, một số đơn vị có số người tham gia BHYT hộ gia đình đông, tiêu biểu như các đại lý thu phường: Tiền An, Kim Chân, Bưu điện và Hội Phụ nữ thành phố.

Công tác thu BHXH tự nguyện, tính đến hết tháng 6/2018, thành phố Bắc Ninh  có 484 người tham gia BHXH tự nguyện tăng 32,24% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 63.43 % kế hoạch năm 2018. Trong đó, đối tượng khai thác mới là 83 người, thu thường kỳ là 401 người. Các đại lý thu đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự như đại lý phường: Kinh Bắc, Võ Cường, Ninh Xá; các xã: Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn; Bưu điện và Hội Phụ nữ thành phố Bắc Ninh. Bên cạnh đó còn một số đơn vị  tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia kết quả còn thấp như Khúc Xuyên, Phong Khê, Khắc Niệm, Hạp Lĩnh, Hội Nông dân thành phố.

                                    
Ảnh toàn cảnh Hội nghị

Định kỳ hằng quý, BHXH thành phố phối hợp với đơn vị đại lý thu thực hiện rà soát nhân viên làm đại lý, đối với nhân viên không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả thì thực hiện thu hồi biển hiệu đại lý và thẻ nhân viên đại lý; đối với nhân viên có sự thay đổi, luân chuyển vị trí công tác, đơn vị đại lý thu giới thiệu cán bộ mới đủ điều kiện để tổ chức lớp đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ và cấp thẻ nhân viên đại lý thu đảm bảo đúng quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Đại lý thu. Trong quá trình triển khai thực hiện, BHXH thành phố thường xuyên nắm bắt những vướng mắc, khó khăn của nhân viên đại lý thu cũng như những ý kiến phản ánh bất cập của nhân dân trong việc kê khai tham gia và thụ hưởng quyền lợi của mình thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp tại các địa phương cơ sở, từ đó có hướng chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời đối với nhân viên Đại lý thu, không để người dân bức xúc.

Kết thúc Hội nghị, bà Hoàng Thị Minh Hoà, Giám đốc BHXH thành phố biểu dương, ghi nhận kết quả các đơn vị đại lý thu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong những tháng cuối năm 2018. Các nhân viên đại lý thu cần cố gắng hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, củng cố lòng tin của người dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT nói chung và ngành BHXH nói riêng hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân./.

                                                                                        Hoàng Văn Hiển

                                                                         Phó Giám đốc BHXH thành phố