Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Gia Bình đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, giúp người dân hiểu rõ hơn những ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, qua đó tăng nhanh tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn.


Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, đối thoại tại Gia Bình

    Huyện Gia Bình với hơn 80% dân số làm nông nghiệp nên mức thu nhập của người dân thấp hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Trước năm 2012, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của huyện chỉ đạt dưới 50% dân số với 3.482 người tham gia BHYT. Do vậy để tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, Huyện ủy  - Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể địa phương phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, trong đó tập trung vào đối tượng hộ gia đình nông dân, phụ nữ tích cực tham gia BHXH, BHYT. Theo đó BHXH huyện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Lựa chọn đối tượng để tuyên truyền đối thoại với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tạo điều kiện tối đa cho hội viên tham gia BHXH, BHYT mà không phải đi lại nhiều để làm thủ tục.

Năm 2017, BHXH huyện đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện truyên truyền ở 4 xã Xuân Lai, Giang Sơn, Song Giang, Vạn Ninh. Từ đầu năm đến ngày 31/8/2018, BHXH huyện đã tổ chức tập huấn, đào tạo cho 14 đại lý thu với 84 nhân viên đại lý được cấp thẻ hoạt động theo quy định, mở rộng đại lý đến cấp thôn là chi hội trưởng Hội Nông dân, Hội Phụ nữ.

Trong 8 tháng năm 2018, BHXH huyện đã phối hợp với Hội nông dân và Hội phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho tổng số 1.728 đại biểu tham dự, trong đó 821 Hội viên nông dân và 907 Hội viên Hội phụ nữ tại thị trấn Gia Bình và các xã: Bình Dương, Nhân Thắng, Quỳnh Phú, Lãng Ngâm, Đông Cứu, Đại Bái, Thái Bảo, Cao Đức. Qua đó các đại lý thu được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình, nghiệp vụ thực hiện quy trình thanh quyết toán khi thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; cập nhật những quy định mới của Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi bổ sung.Hình ảnh tuyên truyền, đối thoại với Hội viên Hội Nông dân Gia Bình


Hình ảnh tuyên truyền, đối thoại với Hội viên Hội Phụ nữ Gia Bình

   
  Kết quả phát triển đối tượng của BHXH huyện Gia Bình thời gian qua đáng được ghi nhận: nếu như năm 2012 toàn huyện có 3.482 người tham gia BHYT theo hộ gia đình,121 người tham gia BHXH tự nguyện thì đến 31/8/2018 có 23.105 người tham gia BHYT tăng gấp hơn 6,6 lần so với năm 2012, 299 người tham gia BHXH tự nguyện.

Từ kết quả trên đây, có thể khẳng định chương trình phối hợp giữa Hội nông dân, Hội Phụ nữ và BHXH huyện ngày càng hiệu quả, thiết thực, góp phần rất quan trọng thực hiện mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn huyện Gia Bình.

                                                   
                                                                 Nguyễn Văn Thương

                                                      Phó Giám đốc BHXH huyện Gia Bình