Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Bắc Ninh đã và đang tập trung tối đa nguồn lực, triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, BHXH thành phố Bắc Ninh tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả thực thi các TTHC; kịp thời công bố công khai TTHC theo đúng quy định của ngành về thực hiện đơn giản hóa TTHC để bảo đảm người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin về TTHC được kịp thời, thuận tiện hơn.

Tính đến 30/6/2018, BHXH thành phố Bắc Ninh quản lý thu tổng số 2.368 đơn vị tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tăng 545 đơn vị (tăng 29,90%) so với cùng kỳ năm trước; số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 188.735 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 27.331 người (tăng 16,93%).

Với số lượng đơn vị, số lao động có tốc độ tăng nhanh, khối lượng hồ sơ giải quyết TTHC phát sinh thường xuyên nhiều, cơ quan BHXH thành phố đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Các đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet (sử dụng file điện tử và chữ ký số), tra cứu kết quả giải quyết các TTHC qua Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và Website BHXH tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: bhxhbacninh.gov.vn", nhận kết quả giải quyết (hồ sơ giấy) qua hệ thống bưu chính. Những cải cách TTHC đã góp phần công khai, minh bạch hóa quy trình giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tiết kiệm được chi phí hành chính, thời gian cho các đơn vị sử dụng lao động.

Đặc biệt, qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC đã tạo chuyển biến rõ rệt trong việc giải quyết các hồ sơ về BHXH, BHYT, giảm thiểu được tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm, muộn, không còn tình trạng thất lạc hồ sơ; quy rõ trách nhiệm giải quyết của từng cán bộ trong từng khâu nghiệp vụ. Đến nay, BHXH thành phố Bắc Ninh đã có 2.041 đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc theo quy định đã thực hiện khai báo hồ sơ BHXH điện tử thành công, với số hồ sơ phải giải quyết TTHC trong 6 tháng đầu năm 2018 là  22.522 hồ sơ, so với cùng kỳ năm trước tăng 3.577 hồ sơ (tăng 18,88%). Số hồ sơ được giải quyết kịp thời, không có hồ sơ tồn quá hạn. Với các thủ tục hồ sơ giải quyết của cá nhân người lao động, người dân được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh và được niêm yết công khai các thủ tục hành chính, đối với hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do mất hoặc rách nát được BHXH thành phố thực hiện in và trả ngay cho cá nhân, tạo điều thuận lợi người lao động và người dân không phải đi lại nhận kết quả.  Hồ sơ nhận tại Trung tâm Hành chính công trong 6 tháng là 4.098 hồ sơ, nhiều hồ sơ đã giải quyết sớm và đúng hạn, không có hồ sơ tồn quá hạn.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, BHXH thành phố Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch số 15/KH-BHXH ngày 27/6/2018 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP. Theo đó, BHXH thành phố tăng cường rà soát các TTHC, thực hiện đơn giản hóa TTHC theo đúng chỉ đạo của Ngành; triển khai thực hiện nghiêm các quy định, TTHC về BHXH, BHYT; không để tình trạng chậm, muộn, tồn đọng hồ sơ gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp; Thực hiện kết nối liên thông cơ sở dữ liệu ngành BHXH để tạo lập cơ sở dữ liệu tập trung trong toàn hệ thống; hoàn thiện và nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin để tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tiến tới triển khai thực hiện thu và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN qua giao dịch điện tử; Thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu, hậu kiểm hồ sơ kê khai điện tử, nắm bắt tình hình tham gia BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp để phát hiện, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc của các doanh nghiệp và người lao động phản ánh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, BHXH thành phố tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, UBND xã, phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người lao động và người dân trên địa bàn để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh của đơn vị, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình.

Như vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các chính sách BHXH, BHYT của BHXH thành phố Bắc Ninh trong thời gian qua đã góp phần giảm phiền hà, giảm thời gian đi lại cho doanh nghiệp,  người dân, quan trọng hơn là qua công tác này đã giúp doanh nghiệp, người dân được hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện Chính phủ điện tử mà mục tiêu các Nghị quyết của Chính phủ đã đề ra./.


Hoàng Thị MInh Hòa

Giám đốc BHXH thành phố Bắc Ninh