Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Huyện ủy Tiên Du đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm và chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có: đồng chí Nguyễn Đình Phương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ các cơ quan, trường học; Bí thư chi bộ các thôn, khu phố; thành viên Ban Chỉ đạo vệ sinh An toàn thực phẩm huyện cùng toàn thể các đồng chí là báo cáo viên cấp huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt nội dung về an toàn thực phẩm với chuyên đề: “Chi bộ thôn, khu phố với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm”, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm”. Thông tin về thực trạng tình hình an toàn thực phẩm ở nước ta nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Trong giai đoạn 2011-2016, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 42 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.541 người mắc, 01 người tử vong. Ngộ độc thực phẩm tại gia đình chiếm tỷ lệ 59,52% các vụ ngộ độc thực phẩm, sau đó đến ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể (35,71%). Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm chủ yếu là do vi sinh vật gây ra chiếm 48,84%.

 

            Đ/c Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

    Tiếp theo chương trình Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn Phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh truyền đạt những điểm mới cơ bản của hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH triển khai thực hiện trong năm 2018.

                  


Đ/c Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn Phòng BHXH tỉnh Bắc

         

          Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020, Bắc Ninh có trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 95% dân số tham gia BHYT.  Để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ, thôn, khu phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các  xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể trong huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng, đầy đủ hơn các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 21- NQ/TW; Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 02/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 74/CTr-UBND ngày 22/5/2013  của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09/CT-TU ngày 24/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Hàng năm các đơn vị tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm.

          Xác định rõ tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh nói chung và huyện Tiên Du nói riêng./.


Trần Ngọc Tý

Phó Giám đốc BHXH huyện Tiên Du